Kompetentnost i razvoj MSP

Prihvatljiva ulaganja:

  • Ulaganje u materijalnu imovinu (priprema zemljišta, trošak gradnje, rekonstrukcije, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i njihovog neposrednog okruženja i okoline, direktno povezanima s rezultatima projekta; komunalni doprinos, cijene vodnih i energetskih priključaka, trošak uporabne dozvole; nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila, nabava informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver i softver) koji su izravno povezani s provedbom projektnih aktivnosti; zakup materijalne imovine ako zakup postrojenja i strojeva ima oblik financijskog leasinga)
  • Ulaganje u nematerijalnu imovinu (nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva)
  • Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti (upravljanje projektom, javna nabava za potrebe projekta, revizija)
  • Sudjelovanje na sajmovima
  • Usavršavanje
  • Troškovi pripreme natječajne dokumentacije za projekt ulaganja, implementacija sustava grijanja i hlađenja i troškovi vezane za aktivnosti promocije i vidljivosti projekta ulaganja (potpore male vrijednosti)

Prihvatljivi korisnici: mali i srednji poduzetnici

Financijska alokacija: 867.000.000 kn

Iznos potpore: najniži iznos je 300.000 kn i ne može prijeći 30.000.000 kn

Intenzitet potpore: do 35% za srednje poduzetnike, do 45% za mikro i male, savjetodavne usluge i sudjelovanje na sajmovima do 50%, usavršavanje do 70%, potpore male vrijednosti do 75% prihvatljivih troškova

Datum objave natječaja: 17.5.2016. godine

Datum završetka natječaja: do 31.12. 2016. godine

Više na: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1248

 

Eupro Consulting je savjetodavna tvrtka koja Vam pomaže u pronalaženju

učinkovitih i praktičnih rješenja uz individualni pristup svakom klijentu.

individualni pristup

Newsletter

Kontakt

Eupro Consulting d.o.o.
Pantovčak 7, 10000 Zagreb

Tel: 091 244 3387
Fax: 01 482 3438
E-mail: info@eupro.hr