Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

Cilj / Svrha

Svrha poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Prihvatljive aktivnosti:

Aktivnost pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije

Aktivnosti energetske obnove

Podaktivnost 1: Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonima

Podaktivnost 2: Energetska obnova zgrada

 

Prihvatljivi prijavitelji: Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti objavljenoj u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007 (NN 58/27, 72/07), osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda. U skladu s gore navedenim opisom i Odlukom, prihvatljivi su prijavitelji koji su poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja B, odjeljaka 05-09 te područja C, odjeljaka 13-33.

Financijska alokacija: 114.000.000,00 kn

Iznos potpore: najmanji iznos je 350.000,00 kuna dok je najveći iznos 20.000.000,00 kuna.

Intenzitet potpore: od 45% do 85%, ovisi o veličine poduzeća i kategoriji aktivnosti

Datum objave natječaja: 10. 10. 2017. godine

Datum završetka natječaja: do 17. 1. 2018. godine

Više na poveznici: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1451

 

Eupro Consulting je savjetodavna tvrtka koja Vam pomaže u pronalaženju

učinkovitih i praktičnih rješenja uz individualni pristup svakom klijentu.

individualni pristup

Newsletter

Kontakt

Eupro Consulting d.o.o.
Pantovčak 7, 10000 Zagreb

Tel: 091 244 3387
Fax: 01 482 3438
E-mail: info@eupro.hr