Natječaj za tip operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”

Svrha natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno - ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

Prihvatljivi projekti za sufinanciranje:

 • vatrogasni dom,
 • društveni dom/ kulturni centar,
 • planinarski dom i sklonište,
 • turistički informativni centar,
 • dječje igralište,
 • sportske građevine,
 • objekti za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo.), 
 • rekreacijska zona na rijekama i jezerima,
 • biciklistička staza (koje nisu sastavni dio ceste),
 • tematski put i park,
 • građevine za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić, rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi te rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi),
 • javne zelene površine (park i slično),
 • pješačka staza (koje nisu sastavni dio ceste),
 • pješačka zona,
 • otvoreni odvodni kanal (koji nije sastavni dio ceste),
 • groblje (komunalna infrastruktura i prateće građevine),
 • tržnica,
 • javne prometne površine (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz koji nisu sastavni dio ceste).

Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave, javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola, udruge koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezane s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije), vjerske zajednice koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.–2020.

Financijska alokacija: 1.000.000.000,00 HRK, od čega:

- 500.000.000,00 HRK za projekte iz Sektora dječjih vrtića;

- 50.000.000,00 HRK za projekte iz Sektora zajedničkih vatrogasnih domova;

- 450.000.000,00 HRK za projekte iz Sektora lokalne infrastrukture.

Iznos potpore: Najniža vrijednost potpore iznosi 15.000 EUR, a najviša vrijednost potpore iznosi 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Za zajedničke projekte najniža vrijednost potpore iznosi 45.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a najviša vrijednost potpore iznosi 2.000.000 EUR.

Intenzitet potpore: Intenzitet javne potpore iznosi 80% do 100% ovisno o indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave.

Datum objave natječaja: 2. 8. 2018. godine

Datum završetka natječaja: do 14. 9. 2018. godine

Više na poveznici:  https://www.apprrr.hr/podmjera-7-4-ulaganja-u-pokretanje-poboljsanje-ili-prosirenje-lokalnih-temeljnih-usluga-za-ruralno-stanovnistvo-ukljucujuci-slobodno-vrijeme-i-kulturne-aktivnosti-te-povezanu-infrastrukturu/ 

 

Eupro Consulting je savjetodavna tvrtka koja Vam pomaže u pronalaženju

učinkovitih i praktičnih rješenja uz individualni pristup svakom klijentu.

individualni pristup

Newsletter

Kontakt

Eupro Consulting d.o.o.
Pantovčak 7, 10000 Zagreb

Tel: 091 244 3387
Fax: 01 482 3438
E-mail: info@eupro.hr