Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu

VAŽNO - Zatvaranje Poziva

Ministarstvo poduzetništva i obrta najavilo je zatvaranje Poziva na dostavu projektnih prijedloga: „Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu“ (referentna oznaka: KK.03.2.1.01.).
U cilju pojednostavljenja procedura i stvaranja uvjeta da se veći broj poduzetnika može javiti na natječaje i iskoristiti EU sredstva koja su na raspolaganju za povećanje konkurentnosti i jačanje gospodarstva, donesena je odluka o zatvaranju natječaja. Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga pripremljenih prema postojećim uvjetima je zaključno s  8. travnja 2016. godine.  Raspisivanje novih natječaja očekuje se krajem travnja ili početkom svibnja 2016. godine.

Prihvatljiva ulaganja:

  • Ulaganje u materijalnu imovinu (priprema zemljišta, trošak gradnje, rekonstrukcije, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i njihovog neposrednog okruženja i okoline, direktno povezanima s rezultatima projekta; komunalni doprinos, cijene vodnih i energetskih priključaka, trošak uporabne dozvole; nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila, nabava informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver i softver) koji su izravno povezani s provedbom projektnih aktivnosti; zakup materijalne imovine ako zakup postrojenja i strojeva ima oblik financijskog leasinga)
  • Ulaganje u nematerijalnu imovinu (nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva)
  • Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti (upravljanje projektom, javna nabava za potrebe projekta, revizija)
  • Sudjelovanje na sajmovima
  • Usavršavanje

Prihvatljivi korisnici: mali i srednji poduzetnici

Financijska alokacija: 760.000.000 kn

Iznos potpore: najniži iznos je 1.500.000 kn i ne može prijeći 15.000.000 kn

Intenzitet potpore: do 35% za srednje poduzetnike, do 45% za mikro i male poduzetnike, savjetodavne usluge i sudjelovanje na sajmovima do 50 %, usavršavanje do 70%

Datum objave natječaja: 9.4.2015. godine

Datum završetka natječaja: do 31.12. 2020. godine, ili do iskorištenja sredstava

 

 

Eupro Consulting je savjetodavna tvrtka koja Vam pomaže u pronalaženju

učinkovitih i praktičnih rješenja uz individualni pristup svakom klijentu.

individualni pristup

Newsletter

Kontakt

Eupro Consulting d.o.o.
Pantovčak 7, 10000 Zagreb

Tel: 091 244 3387
Fax: 01 482 3438
E-mail: info@eupro.hr