Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

Prihvatljive aktivnosti: Prihvatljive aktivnosti odnose se na optimiziranje poslovnih procesa, nabavu računalne opreme i softvera (standardnih i out-of-box koji su, između ostalog, vezani za unapređenje minimalno jednog poslovnog procesa (strateško planiranje, upravljanje rizicima, upravljanje ljudskim potencijalima, financije i računovodstvo, upravljanje imovinom, logistika, marketing, nabava i prodaja)), aktivnosti obuke zaposlenika i dr., koje za cilj imaju jačanje tržišne pozicije MSP i povećanje njihove konkurentnosti te ujednačenog razvoja svih područja RH.

Prihvatljivi korisnici: mali i srednji poduzetnici, obrtnici u jedinicama lokalne samouprave koje pripadaju brdsko-planinskim područjima sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima (NN 12/02, 32/02, 117/03, 42/05, 90/05, 80/08, 148/13, 147/14) ili jedinicama lokalne samouprave koje se nalaze na otocima i otočnim skupinama sukladno Zakonu o otocima (NN 34/99, 149/99, 32/02, 33/06) ili na području  jedinica područne (regionalne) samouprave koje prema indeksu razvijenosti spadaju u I. skupinu i/ili jedinicama lokalne samouprave koje spadaju u I., II. i III. skupinu sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/13).

Financijska alokacija: 22,8 milijuna kuna

Iznos potpore: od 100 tisuća do 1,5 milijuna kuna

Intenzitet potpore:  do 90% ukupnih troškova

Datum objave natječaja: 21. rujna 2015. godine

Datum završetka natječaja: 15. veljače 2016. godine

Dokumentaciju za natječaj možete preuzeti OVDJE.

 

Eupro Consulting je savjetodavna tvrtka koja Vam pomaže u pronalaženju

učinkovitih i praktičnih rješenja uz individualni pristup svakom klijentu.

individualni pristup

Newsletter

Kontakt

Eupro Consulting d.o.o.
Pantovčak 7, 10000 Zagreb

Tel: 091 244 3387
Fax: 01 482 3438
E-mail: info@eupro.hr