Objavljeni natječaji za mjere iz “Vinske omotnice”

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je u Narodnim novinama br. 105/15 nove natječaje za sljedeće mjere iz „Vinske omotnice“:

 

  • Mjera Investicija u vinarije i marketing vina

Prihvatljivi korisnici su proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar u trenutku podnošenja prijave. Prihvatljive aktivnosti su:

a) Izgradnja/rekonstrukcija nepokretne imovine

b) Kupnja novih strojeva i opreme, uključujući i računalne programe

c) Opći troškovi vezani uz izdatke iz točaka a) i b)

Ukupno prihvatljivi troškovi po projektu su 3.000.000 EUR u protuvrijednost u kunama. Minimalni iznos potpore po projektu je 5.000 EUR u protuvrijednost u kunama. Maksimalni iznos potpore po projektu je: 1.500.000 EUR za mikro, mala i srednja poduzeća (uključujući i fizičke osobe), 750.000 EUR za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna eura, 550.000 EUR za velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200 milijuna eura i više. Razina potpore za mikro, mala i srednja poduzeća iznosi maksimalno 50% prihvatljivih troškova. Za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna eura potpora iznosi 25% prihvatljivih troškova. Za velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200 milijuna eura i više potpora iznosi 24% prihvatljivih troškova.

Rok za podnošenje prijava je od 2. listopada 2015. do 2. studenoga 2015.

Više informacija o natječaju možete pogledati ovdje: http://www.eupro.hr/

 

  • Mjera Restrukturiranje i konverzija vinograda

Prihvatljivi korisnici mogu biti proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar. Fizičke osobe moraju biti obveznici poreza na dohodak/poreza na dobit. Prihvatljive aktivnosti su:

a) Ulaganja vezana uz zamjenu sorte/sorata i premještanje vinograda

b) Ulaganja prihvatljiva u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom (uz promjenu sorte ili uz zadržavanje iste sorte)

Ukupno prihvatljivi troškovi po projektu iznose 1.500.000 EUR u protuvrijednost u kunama. Razina potpore iznosi 50% ukupno utvrđenih prihvatljivih troškova. Rok za podnošenje prijava je od 2. listopada 2015. do 2. studenog 2015.

Više informacija o natječaju možete pogledati ovdje: http://www.eupro.hr/

 

  • Mjera Promidžba na tržištima trećih zemalja

Prihvatljivi korisnici su proizvođači vina (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar, javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna, udruge proizvođača vina, zadružni savezi (čije su članice barem tri zadruge koje se bave proizvodnjom vina). Prihvatljive aktivnosti su:

1. Ulaganja u objavljivanje reklama u medijima na trećim tržištima

2. Ulaganja u odnose s javnošću, promociju, marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku, promociju imidža Hrvatske, promotivne prodaje

3. Ulaganja u izradu i distribuciju promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja

4.Ulaganja u sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja

Tržište trećih zemalja u smislu ispunjavanja općih i specifičnih kriterija prihvatljivosti obuhvaća sljedeće zemlje: Makedonija, Crna Gora, Srbija, Albanija, Kosovo, Bosna i Hercegovina, Švicarska, Lihtenštajn, Norveška, Rusija, Ukrajina, Kazahstan, Japan, Kina (uklj. Hong Kong), SAD, Kanada, Meksiko, Brazil, Australija, Koreja, Indija, Tajland, Malezija, Indonezija, Singapur

Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu je 200.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Razina potpore iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova, unutar čega se udio od 50% od ukupno prihvatljivih troškova odnosi na sredstva EU, a udio od 30% od ukupno prihvatljivih troškova na sredstva državne potpore proračuna Republike Hrvatske.

Rok za podnošenje prijava traje do 30. listopada 2015.

Više informacija o natječaju možete pogledati ovdje: http://www.eupro.hr/

Izvor: http://www.apprrr.hr/

 

Eupro Consulting je savjetodavna tvrtka koja Vam pomaže u pronalaženju

učinkovitih i praktičnih rješenja uz individualni pristup svakom klijentu.

individualni pristup

Newsletter

Kontakt

Eupro Consulting d.o.o.
Pantovčak 7, 10000 Zagreb

Tel: 091 244 3387
Fax: 01 482 3438
E-mail: info@eupro.hr