Otvoren poziv u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska

Ured Vlade Republike Slovenije za razvoj i europsku kohezijsku politiku objavio je Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska.

Programsko područje Programa suradnje Interreg SI-HR obuhvaća sljedeće teritorijalne jedinice:      

  • u Republici Sloveniji: Pomurska regija, Podravska regija, Savinjska regija, Zasavska regija, Posavska regija, Jugoistočna Slovenija, Središnja Slovenija, Notranjsko-kraška regija, Obalno-kraška regija;
  • u Republici Hrvatskoj: Primorsko-goranska županija, Istarska županija, Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, Međimurska županija i Karlovačka županija.

Predmet ovog Otvorenog poziva jest sufinanciranje projekata iz Europskoga fonda za regionalni razvoj koji su u skladu sa sljedećim prioritetnim osima / investicijskim prioritetima te povezanim specifičnim ciljevima:

Prioritetna os 2: Očuvanje i održiva upotreba prirodnih i kulturnih resursa:

Investicijski prioritet 6c: Konzervacija, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine

  • Specifični cilj: Aktivno očuvanje baštine putem održivoga turizma

Investicijski prioritet 6d: Zaštita i obnova biološke raznolikosti i tla te promicanje usluga povezanih s ekosustavom, uključujući putem mreže Natura 2000 i zelene infrastrukture

  • Specifični cilj: Zaštita i obnova biološke raznolikosti i promicanje usluga u vezi s ekosustavom

Prioritetna os 3: Zdrava, sigurna i pristupačna granična područja:

  • Specifični cilj: Razvoj partnerstva javnih nadležnih tijela i dionika radi zdravih, sigurnih i pristupačnih graničnih područja

Projektni partneri moraju ispunjavati barem tri kriterija prekogranične suradnje: zajednički razvoj, zajednička provedba, zajedničko osoblje i zajedničko financiranje. Prihvatljivi prijavitelji su:

  • Lokalna, regionalna ili nacionalna tijela javne vlasti (npr. općine, županije...)
  • Neprofitne organizacije (privatne ili javno pravne osobe),

a za Investicijski prioritet 6c uz prve dvije navedene točke prihvatljiva su i mala i srednja poduzeća.

Europski fond za regionalni razvoj na raspolaganje stavlja iznos od 33.087.636,00 EUR za sufinanciranje. Program može sufinancirati samo prihvatljive troškove, pri čemu Unija sufinancira sredstvima EFRR-a maksimalno 85 % od ukupno prihvatljivih troškova; barem 15 % mora se osigurati iz drugih izvora.

Projektne prijedloge moguće neprekidno podnositi od otvaranja poziva sve dok postoje slobodna sredstva. 

Prvi rok za podnošenje projektnih prijedloga je 11. ožujka 2016. godine.

Paket dokumenata za prijavu koji se sastoji od Implementacijskog priručnika za korisnike, obrasca Izjave Vodećeg partnera, obrasca Izjave projektnog partnera, primjerka Ugovora o sufinanciranju, primjerka Ugovora o partnerstvu i Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska dostupan je na mrežnoj stranici www.si-hr.eu.

Izvor: http://84.39.218.255/hr2/javni-razpis/javni-razpis-za-projekte/

 

Eupro Consulting je savjetodavna tvrtka koja Vam pomaže u pronalaženju

učinkovitih i praktičnih rješenja uz individualni pristup svakom klijentu.

individualni pristup

Newsletter

Kontakt

Eupro Consulting d.o.o.
Pantovčak 7, 10000 Zagreb

Tel: 091 244 3387
Fax: 01 482 3438
E-mail: info@eupro.hr