Novosti


Povećana alokacija za poziv Promicanje održivog razvoja prirodne baštine

Dana 21. prosinca 2017. godine objavljena je četvrta izmjena pojedinih dijelova pripadajuće natječajne dokumentacije Poziva Promicanje održivog razvoja prirodne baštine objavljenog 05. prosinca 2016., a zatvorenog 28. travnja 2017. godine.

S obzirom na to da iznos traženih bespovratnih sredstava od strane zaprimljenih projektnih prijedloga uvelike premašuje ukupno raspoloživa sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj, izmjenom je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU odobrilo njihovo povećanje da bi se pospješila apsorpcija sredsta…

opširnije

Izmijenjen Indikativni godišnji plan poziva u sklopu OPKK 2014.-2020.

Na internetskoj stranici strukturnifondovi.hr objavljen je ažurirani indikativni godišnji plan poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2017. godinu u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP-ova) sadrži popis PDP-ova i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama sukladno dinamici poslovnih procesa uključenih institucija.

Indikativni godišnji plan pogledajte na sljedećoj poveznici http://www.strukturnifondovi.h…

opširnije

Najava obustave poziva „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta najavilo je skoru obustavu Trajno otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“, Referentna oznaka: KK.01.2.1.01.

Vrijednost do sada zatraženih bespovratnih potpora, temeljem zaprimljenih prijava na poziv dosegnula je 1.461.967.241,56 kn, što čini 195% ukupno raspoložive alokacije Poziva. Obzirom da je Uputama za prijavitelje propisano da se Poziv obustavlja na…

opširnije

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je javni poziv Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama. Poziv se provodi u okviru Operativnog programa " Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020.", Prioritetne osi 4 "Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije"; Specifičnog cilja 4b1 "Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama".

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala, srednja i velika poduzeća registrirana za obavljanje djelat…

opširnije

 

Eupro Consulting je savjetodavna tvrtka koja Vam pomaže u pronalaženju

učinkovitih i praktičnih rješenja uz individualni pristup svakom klijentu.

individualni pristup

Newsletter

Kontakt

Eupro Consulting d.o.o.
Pantovčak 7, 10000 Zagreb

Tel: 091 244 3387
Fax: 01 482 3438
E-mail: info@eupro.hr